Användningsbestämmelser/-villkor

Innehållet i denna website är endast för informationsbruk. Vi tillhandahåller denna site och dess innehåll "som den är" och ger inga garantier för siten och dess innehåll. Vidare garanterar vi ej att innehållet i siten är riktigt, fullständigt eller aktuellt.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående information. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera villkoren för användandet av siten när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda siten efter en sådan förändring eller modifikation anses medgivande till förändringen, modifikationen, tillägget eller strykningen ha gjorts. Vi kan avsluta, ändra, utesluta eller avbryta delar av innehållet på siten, detta gäller även åtkomligheten av hela siten. Vi kan även sätta gränser för vissa inslag och tjänster eller göra restriktioner på din åtkomst till delar av sidorna, utan föregående meddelande.

Vissa länkar som erhålls genom denna site kommer att starta upp Internet-sidor som ej är under vår kontroll. Vi förser er med dessa externa länkar endast som ett mervärde och tar inget ansvar för innehållet, produkterna, eller de tjänster som erbjuds på dessa sidor. Länkade externa sidor kommer att öppnas i ett nytt browser-fönster.

När du registreras, beställer eller köper produkter eller tjänster från någon part som är länkad till denna site, kommer du eventuellt att sluta ett avtal med denna tredje part och inte med oss. I dessa fall, skall du granska och förstå de villkor som ställs av den tredje parten och deras integritetspolicy innan du registrerar dig, beställer eller gör ett inköp.

När du länkar dig till en annan parts web-site, skall du vara medveten om att dessa företag kanske använder "cookies" eller på annat sätt samlar in information om dig.

Allt innehåll i denna web-site, såsom design, text, grafik och bilder är, om ej annat anges, vår egendom och är skyddad med Copyright © 2001-2013 Bernt Johansson. Alla rättigheter förbehålles. Bilder (från andra fotografer) som förekommer i denna web-site, används med tillåtelse av deras respektive ägare. Innehållet i denna web-site får ej i något sammanhang användas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande.