Bilresa, vägbeskrivning till Fulpmes

Spinne Innsbruck-Stubaital

För en noggrannare karta tittar ni in på www.austrianmap.at. Vid "Geographischer Name:" knappar ni in Patsch, klicka därefter på den gröna sökknappen. Markera "Patsch (T)" i fönstret "Suchergebnisse" klicka därefter på knappen "Karte" och vid "Kartenauswahl" ställer ni in ÖK500 ideal.

En detaljerad vägbeskrivning (med kartskiss över Fulpmes) är under utarbetande och kommer preliminärt att finnas tillgänglig under våren.

VignetteVia Brennerautobahn A13 (E45): Från Innsbruck över Europabron (Europabrücke) eller från Italien, Exit 10 vid Schönberg, in på B183 mot Fulpmes, Stubaital. Observera att ni måste köpa en Autobahnvignette (se bild till höger) om ni avser att köra på motorvägar (Autobahn) i Österrike. På ÖAMTC:s hemsida hittar ni information om vägavgifter i Österrike, Italien (betalning med Viacard) och Schweiz. För att köra på motorvägen "Brennerautobahn" (E45) mellan Innsbruck och Schönberg im Stubaital måste en ytterligare, separat vägavgift (Maut för Brennerautobahn) betalas. Information (priser, m m) om denna Mautvignette hittar ni hos ÖAMTC under "Mautgebühren in Österreich" eller hos ASFINAG under "Mautstrecken".

Via B182 (Brenner Bundesstraße): Från Innsbruck eller från Brenner/Brennerpasset (Italien) till korsningen vid Schönberg in på B183 mot Fulpmes, Stubaital. Denna resrutt (via B182 och B183) till Stubaital är fri från vägavgifter.

En liten varning! Polis ("Polizei") i Österrike är väl rustade för hastighetsövervakning med laser.
När man kört långa sträckor på motorväg och sedan kommer in på mindre vägar är det väldigt lätt att bli fartblind. I Stubaital (längs B183) brukar, särskilt under helger, flera övervakningsgrupper för hastighetskontroller vara i insats. Eftersom B182 (Innsbruck-Brenner) är en populär väg för mc-åkare genomför polisen även här täta hastighetskontroller. Åtskilliga gäster har redan i Mieders, ett par kilometer efter det att dom kört av från motor-vägen i Schönberg och strax innan dom kommit fram till sitt semestermål, fått betala böter för fortkörning och dom pengarna kunde ju användas till något bättre. OBS! Fr o m den 1 maj 2005 måste man, även i Österrike, medföra varningsväst (se bild nedan) i bilen. Utan varningsväst kan bötesbeloppet bli upp till € 2180,00!

Tips inför bilresan till Italien (om ni är på väg till t ex Gardasjön eller Adriatiska havet)!
Sedan 1 juli 2002 måste man även under dagen köra med tänt halvljus på motorvägarna i Italien. Under sommarmånaderna stärker även den italienska polisen sina hastighetskontroller på italienska motorvägar.
Vid nederbörd är 110 km och vid dimma 50 km i timmen högsta tillåtna hastighet på motorvägarna.

Varningsväst, EN 471 Nytt! Från den 1 april 2004 är det i Italien lag på att medföra minst en varningsväst (orange eller gul) i bilen. Om man av någon anledning fått fel på bilen och är tvungen att stanna på vägrenen eller råkat ut för en olycka måste föraren av fordonet då han stiger ur bilen, och därefter uppe-håller sig på vägen eller vägrenen, ta på sig en varningsväst. Lagen gäller för alla fordon, även svenskregistrerade, oavsett om svensk lag föreskriver att varningsväst/-västar måste medföras i svenskregistrerade fordon eller ej.

Hur som helst – det kan ju inte vara helt fel att synas bättre om man uppehåller sig på körbanan eller vägrenen. Bötesbeloppet i Italien motsvarar från ca 310 (om man betalar direkt) upp till ca 1250 svenska kronor! Då en varningsväst (i Sverige) endast kostar ca 50 kronor är det väl inte mycket att diskutera!